B Y T O V É   D O M Y

Bytové domy jsou v současné době hlavní náplní naší práce. Podle našich projektů se postavila už celá řada objektů, ať už jde o rekonstrukce, přístavby a nástavby nebo o novostavby.


Viladům Líšeň

Ondráčkova ulice, Brno

investor: AIl Inclusive Valley, s.r.o.

realizace 2019


R O D I N N É   D O M Y

Stálá základní disciplína architektonického navrhování. Klademe důraz na individualitu. Žádný projekt se neopakuje, ale vždy reaguje na konkrétní podmínky místa, orientace ke světovým stranám, na požadavky klienta.Rodinný dům Olšany

soukromý investor

realizace 2007

D Ř E V O S T A V B Y

Moderní dřevostavby navrhujeme už řadu let. Především se jedná o americký princip "two by four" optimalizovaný pro naše podmínky. Dřevostavba realizovaná tímto způsobem šikovnou partou tesařů je zatím stále nejrychlejším a nejlevnějším způsobem výstavby, nemluvě o ekologii. Každoročně se snažíme účastnit přehlídky Salon Dřevostaveb.


Mateřská škola Drásov

Investor: městys Drásov

realizace v roce 2013 za 93 dní

P O L Y F U N K Č N Í   O B J E K T Y

Mimo projektování bytové výstavby se zabýváme i navrhováním kancelářských budov, firemních sídel, výrobních a skladovacích objektů a veřejných budov.
Polyfunkční objekt Felicidad

Investor: DBEST s.r.o.

realizace 2012

R E K O N S T R U K C E   P A M Á T E K

Součástí naší projekční činnosti jsou i rekonstrukce památkově chráněných objektů. Především sakrální stavby, jako jsou kostely a kaple (Střílecký barokní hřbitov s kaplí, Nemochovice, Staré Hvězdlice, Nové Hvězdlice). Dále pak zámky (Jánský zámeček v Broumově na Tachovsku, zámek Moravec), ale i památkově chráněné domy v centru měst (např. Česká 11, Brno).


Areál barokního hřbitova ve Střílkách

Národní kulturní památka

dlouhodobá realizace, naposledy oprava šindelové střechy

C E N T R A   M Ě S T

Součástí urbanistické koncepce je i dopravní řešení, návrh zeleně, mobiliáře, vodních prvků nebo třeba slunečních hodin. Ty na fotce z Třeště jsou dokonce největší ve Střední Evropě. Dále jsme v Třešti navrhovali i moderní meteosloupek, tradiční prvek center některých našich měst. Na zkušenosti z Třeště jsme navázali dále např. při řešení centra v Moravanech u Brna.


Centrální prostory města Třešť

Investor: město Třešť

realizace 2002

I N T E R I É R Y

Naší snahou je komplexní návrh. Proto se snažíme dotáhnout do konce i vybavení námi navrhovaných staveb, jejichž součástí jsou kuchyňské linky, vestavěný i volně stojící nábytek, barevné a materiálové řešení, návrh svítidel, výběr zařizovacích předmětů do koupelen a pod.


Interiér bytů

Dřevařská ulice, Brno

Investor: Moravostav, a.s.

realizace 2009

E X P E R I M E N T Á L N Í   S T A V B Y

Snažíme se přicházet i s něčím novým v nezvyklém kontextu. Tato stavba z betonu, jejíž podstatou je použití cementu s obsahem fotokatalyzátoru, látky urychlující přirozený rozklad nečistot působením světla, by sloužila jako dobíjecí stanice pro elektromobily či elektrolety. Mohla by se umístit např. i do hluchých prostor uvnitř větších kruhových objezdů.

A R C H I T E K T O N I C K É   S O U T Ě Ž E

Zúčastnili jsme se řady architektonických soutěží, některých už jako studenti (Corcoran Gallery of Art, Washington D.C., Nová škola Bauhaus, Dessau, Německo). Umístili jsme se např. v soutěži o návrh nástaveb bytových domů v Hradci Králové (2. místo). Zvláštní cenu za přínos v oblasti bydlení jsme získali v souteži na stavbu do centra Valašského Meziříčí. Za návrh úpravy okolí potoka v Třešti jsme obdrželi prestižní Cenu Petra Parléře 2006. Další soutěžní návrhy jsme zpracovávali např. na knihovnu do Hradce Králové, divadlo Reduta Brno, vodní prvky na náměstí Svobody v Brně, Akademické náměstí v Brně, pietní místo Ležáky, most do Jaroměři a další.Okolí Třešťského potoka - soutěžní návrh

cena Petra Parléře 2006

atelier ALBATROS, Kníničky 318, Brno, 635 00, +420 605 176 107
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!